Spring naar content

Pauline – Adviseur Ecologie bij ODVeluwe

Als ecoloog mag ik natuurgebied de Veluwe helpen beschermen. 

Pauline

Al van jongs af aan was ze altijd met buiten bezig; weidevogels bekijken in de polder, scouting. Nu is de natuur haar werkveld. “De Veluwe is een gebied waar genoeg te ontdekken en te zien is. Mooi dat ik dit gebied mag helpen beschermen.” In haar werk als Adviseur Ecologie adviseert zij in opdracht van gemeenten en provincie over alle ecologische aspecten van onder meer rapporten of omgevingsplannen.  

Het vak leerde ze in de praktijk. Nadat Pauline ervaring had opgedaan bij een ecologisch adviesbureau kwam ze via Omgevingsdienst de Vallei terecht bij Omgevingsdienst Veluwe. De ontwikkelingen op het gebied van ecologie gaan snel. Het is dan ook geen baan waar je rustig achterover gaat zitten, want er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen. “Bijvoorbeeld een nieuwe methode voor vleermuisonderzoek, jurisprudentie, beleid dat verandert. Het is belangrijk dat wij hiervan goed op de hoogte zijn.” 

Beschermde soorten

Het werk van een ecoloog bij een omgevingsdienst is heel divers, van soortenbescherming tot gebiedsbescherming. Pauline: “Elk diersoort en plantsoort is anders en daar moet je je echt in verdiepen. Met specifiek beschermde soorten, die vaak zeldzaam zijn, wil je voorzichtig zijn.” Als ecoloog bij de omgevingsdienst adviseert ze over uiteenlopende zaken, van kapvergunningen en omgevingsplannen tot stikstofrapporten. Maar ook voert ze gesprekken met adviesbureaus en gemeenten, die hun adviezen willen laten beoordelen zodat risico’s op een mogelijke zienswijze bij het indienen van een vergunning of plan zijn afgedekt. “Waarbij we altijd goed kijken hoe we de natuur kunnen helpen.” 

Samenwerken

Het voordeel van werken bij een omgevingsdienst is dat je hier veel disciplines én kennis onder een dak hebt. “Een agrarisch vergunningverlener weet bijvoorbeeld precies waar ik op moet letten als ik een advies moet uitbrengen waarbij er sprake is van stallen. Of als ik niet precies weet hoe het zit met geluidsnormen, dan kan ik dat snel navragen. Ook zoeken we meer de samenwerking op met de groene handhaving, de buitengewoon opsporingsambtenaren in het buitengebied. Zij kunnen ons precies vertellen welke activiteiten met negatieve gevolgen voor beschermde natuur ze tegenkomen in het veld. Aan de andere kant komen collega’s uit de teams asbest en duurzaamheid ons steeds vaker opzoeken omdat ze te maken krijgen met beschermde flora of fauna. Door elkaar op te zoeken en samen te werken kan je een passender en completer advies geven.” 

Kennisinstituut

“Bij ODVeluwe ontwikkelen we ons tot een kennisinstituut voor ecologie. We hebben een team met zes ecologen die zich ieder in een ander aspect van het vak kunnen verdiepen. Zo doen we heel veel kennis op die we ook willen delen. Bijvoorbeeld met andere omgevingsdiensten en stadsecologen, want niet iedere omgevingsdienst of gemeente heeft voldoende eigen ecologen. Verder organiseren we ook vakinhoudelijke cursussen en dagen en willen we een echte kartrekker worden binnen ons vakgebied,” besluit Pauline.