Spring naar content

Vergunningverlener milieu

  • Nijmegen

  • HBO

  • 32-36 uur

  • Vergunningverlening
  • Reageer voor 12 dec

Een complexe milieuvergunningaanvraag van een metaalverwerker, een bedrijf dat met risicovolle stoffen werkt of afvalverwerker? Jij laat je hierdoor niet door afschrikken en weet precies welke stakeholders je moet betrekken in het voorbereidingsproces. Jouw doel: het vergunningsverleningsproces zo soepel mogelijk laten verlopen.

Als vergunningverlener milieu rust er een grote verantwoordelijkheid op je schouders. Wordt een vergunning niet op de juiste wijze verleend, dan kan dit grote milieugevolgen hebben. Om die reden zit jij daarom al in een zo vroeg mogelijk stadium met het bedrijf en alle betrokken partijen om tafel. Om mee te denken, om risico’s af te dekken en vragen te beantwoorden die bij de aanvrager leven. Jij weet precies welke in- of externe specialisten je op welk moment moet inschakelen. Kunnen lozingen plaatsvinden op het water? Dan heb jij een kort lijntje met het waterschap. Komt er stof vrij of heeft het gevolgen voor het geluidsniveau? Je maakt gelijk een lijntje naar je collega’s om ze te betrekken bij het proces.

Op het moment dat de vergunning is aangevraagd, kun jij in zo’n geval snel beoordelen of deze verleend kan worden en handel je dit binnen de vastgestelde termijnen af. Aangezien vergunningaanvragen langdurige trajecten kunnen zijn, werk je aan meerdere trajecten tegelijk. Daarnaast werk je aan interne verbeterprojecten en de implementatie van de Omgevingswet. Wat werken bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen uniek maakt, is dat we de vergunningverlening voor alle complexe bedrijven in Gelderland en Overijssel doen. Hieronder bevinden zich de meest risicovolle bedrijven.

Je nieuwe werkomgeving
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en de provincie Gelderland. We werken nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieu, bouwen, geluid, bodem en water. Met zo’n 300 collega’s zetten we ons in voor een goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners. Zo zorgen we samen voor een gezonde, duurzame en veilige regio.

Jij gaat deel uitmaken van de afdeling Vergunningverlening milieu, bestaande uit ongeveer 70 collega’s die verdeeld zijn over het team specialisten en projectleiders en het team vergunningverleners. Het team vergunningverlening is onderverdeeld in vier groepen met ieder hun eigen specialisme: proces/BRZO, afval, complexere bedrijven waarvan de gemeente het bevoegd gezag heeft, en meldingen.

Wat je kunt en kent

Je hebt…

  • hbo-werk- en denkniveau, vanuit een relevante technische opleiding;
  • tenminste 3 jaar aantoonbare en recente werkervaring in vergunningverlening Milieu;
  • aantoonbare kennis van BREF-documenten binnen de gebieden van afval en industriële processen;
  • aantoonbare kennis van overige relevante regelgeving zoals Bibob, Waterwet en Wnb.

Daarnaast voldoe je aan de VTH -kwaliteitscriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van Kwaliteitscriteria 2.2 voor  de klassen I, II en III, of kun je met opleiding binnen 1 jaar te voldoen.

Je bent….

iemand die complexe situaties snel kan doorgronden en vervolgens met heldere adviezen komt voor oplossingsrichtingen. Je snapt dat iedere partij een eigen belang heeft en kunt hier goed mee omgaan. Knelpunten signaleer je proactief, je werkt planmatig en hebt altijd oog voor het resultaat. Of je nou zelfstandig of in een team moet werken, maakt voor jou niet uit. In beide gevallen red jij je prima. Tot slot heb je een goed oog voor de verschillende bestuurlijke verhoudingen, wat er in de omgeving speelt en ben je klantgericht.

Wat we je bieden

Je komt te werken in een professionele werkomgeving, met een prettige werksfeer en met de maatschappij als inspiratiebron. Je krijgt veel ontwikkelmogelijkheden en flexibiliteit in werktijden en -locaties. Naast een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer krijg je een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget (IKB) voor doelen die passen bij je levensfase en persoonlijke wensen. Het IKB bedraagt 17,05% van je brutosalaris en bouw je maandelijks op. Je ontvangt een salaris van maximaal €4.671,- bruto per maand, afhankelijk van je kennis en ervaring (schaal 10 van de cao SGO).

Heb je vragen?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Stefan Hermsen, teamleider Vergunningverlening Milieu, via 024 – 751 77 34. Wil je meer weten over de werving- en selectieprocedure? Bel dan met Jolanda van Kruijsbergen, P&O adviseur, via 024 – 751 74 06.

Zo solliciteer je

Stuur je motivatie met cv vóór 12 december 2022 naar Werken In Gelderland.

De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben de interne kandidaten voorrang. We hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.